Nieuwsbrief najaar 2018

U bent hier

 Nieuwsbrief  30-10-2018

 

Wij heten u als lezer van de nieuwsbrief van Toeristisch Simpelveld van harte welkom.

Per seizoen houden wij u als (toeristische) ondernemers in gemeente Simpelveld op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

Presentatie Definitief Ontwerp Integraal Dorps Ontwikkelingsplan
(I-Dop) Bocholtz

Gemeente Simpelveld heeft voor de kern Bocholtz een integraal Dorpsontwikkelingsplan (I-Dop) in de vorm van een Visiedocument en Uitvoeringsprogramma opgesteld. Als onderdeel daarvan is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het gebied Wilhelminastraat, omgeving kerk, Kerkstraat en Dr. Nolensstraat (dorpshart). Met de uitvoering van dat plan wil de gemeente de verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum versterken. De wensen opgehaald uit het I-Dop traject over onder andere de inrichting openbare ruimte, parkeren, water, groen, routes, zichtlijnen, aantrekkelijke uitstraling en duurzaam materiaalgebruik zijn zoveel mogelijk in het plan verwerkt.

In januari 2018 is een Voorlopig Ontwerp gepresenteerd waarop inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hun reactie konden geven. Daar waar mogelijk is die inbreng in het plan verwerkt. Het Definitief Ontwerp, dat in december aan de raad wordt voorgelegd, zal aan betrokkenen worden gepresenteerd op donderdag 1 november a.s. in D’r Aowe Kino, Dr. Nolensstraat 9 in Bocholtz. Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Romeinse Wandelroutes voorzien van cortenstalen beelden
De nieuwe Romeinse wandelroutes
Romeinse bedrijvigheid in Bocholtz; Het-Romeinse landschap in Bocholtz en Romeinse hoogtepunten in Simpelveld zijn voorzien van een zestal cortenstalen beelden. De wandelroutes, die ook koppelbaar zijn, zijn vermeld in de app van de Via Belgica en op de websites www.viabelgica.nl en www.toeristischsimpelveld.nl. Het Romeins verleden van de beide kernen wordt al wandelend zichtbaar en beleefbaar. Klik hier voor de uitleg van de symboliek van de beelden.
Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail:
r.scheren@simpelveld.nl.

Nieuwe toeristische bewegwijzering
Begin oktober is de nieuwe toeristische bewegwijzering geplaatst. De bruine bewegwijzeringsborden zijn voorzien van het toeristisch logo van Simpelveld: de vlinder, die de contouren van de beide kernen Bocholtz en Simpelveld symboliseert. De nieuwe bewegwijzering is gefinancierd door gemeente Simpelveld.
De op de borden vermelde ondernemers dragen zorg voor het jaarlijks onderhoud.
Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail:
r.scheren@simpelveld.nl.

Start bewegwijzering Kalkbaan in aansluiting aan de Vennbahn-fietsroute
Begin september is door de Stadverwaltung Aachen een handtekening gezet onder de overeenkomst om bewegwijzering te mogen plaatsen voor de Kalkbaan, de fietsroute die de kernen Simpelveld en Bocholtz verbindt met de Vennbahn-fietsroute. De bedoeling is dat het vanaf het voorjaar van 2019 mogelijk zal zijn om vanaf het station van de Miljoenenlijn via de kernen van Simpelveld en Bocholtz te fietsen naar het officiële start-/eindpunt van de Vennbahnroute: het station Rothe Erde te Aken. Een deel van de 200.000 fietsers, die nu jaarlijks over de Vennbahnroute rijdt, zal dan deze 125 km lange route in Simpelveld en/of Bocholtz kunnen starten dan wel eindigen. De Vennbahnroute leidt fietsers langs een oude spoorlijn, die van Aken naar Luxemburg voert en die eind 19e eeuw aangelegd is voor het vervoer van kolen en ijzererts. Een route, die door drie landen slingert: Duitsland, België en Luxemburg met geringe hoogteverschillen en prachtige uitzichten.

Ondernemer gezocht voor Uitkijkpunt Huls
Gemeente Simpelveld is op zoek naar een (horeca)ondernemer die wil investeren in daghoreca met daarbij een prachtig panorama: Uitkijkpunt Huls. Samen met omwonenden is een visie en een voorlopig ontwerp opgesteld voor de herinrichting van deze voor Nederland unieke locatie. Het streven is om het Uitkijkpunt Huls landschappelijk en toeristisch-economisch op te waarderen zodanig dat het een toegevoegde waarde heeft voor het woongenot van omwonenden en het verblijf van bezoekers.
Een potentiële ondernemer moet bereid zijn om zelf substantieel te investeren in een horecagebouw en inventaris. In de opzet en uitwerking daarvan bestaat nog volop ruimte om mee te denken binnen het landschapsplan van de gemeente. Voorwaarde is dat het om daghoreca gaat (tot uiterlijk 20 uur) en dat het gebouw past in de uitgangspunten die voor dit gebied zijn opgesteld in het landschapsontwerpplan. Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren (beleidsadviseur Leefomgeving) van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail:
r.scheren@simpelveld.nl.

Vierde Ondernemersbijeenkomst Via Belgica
Op 21 september jl. kwamen de Vrienden van Via Belgica samen in de inspirerende omgeving van HuB Kerkrade. De bijeenkomst stond in het teken van vooruitkijken en ideeën daarvoor presenteren. Enkele voorbeelden: een privégids om in te huren om de Via Belgica met de auto of per fiets te verkennen; een Romeinse Foodtruck om in te zetten bij evenementen en zg. Tiny Houses om langs de route te plaatsen. Verder is de ambitie om de feitelijke Via Belgica route te gaan markeren, educatief aanbod te ontwikkelen en door het jaar heen interessante activiteiten te organiseren. Ondernemers, die interesse hebben om mee te werken aan het volgende hoofdstuk in het Via Belgica-verhaal of ideeën hebben, kunnen zich melden.
Naast de website
www.viabelgica.nl en de app is er in juli ook een papieren Via Belgica-gids gelanceerd. Een drukwerk, waarin wandel- en fietsroutes staan en informatie over Romeinse streekproducten, vondsten en verhalen en een verdiepingsslag met essays en interviews. Deze gids is in de gemeente Simpelveld te koop bij de receptie van het gemeentehuis en bij Hoeve Gillishof.
Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail:
r.scheren@simpelveld.nl.

Groeiende markt duurzaam toerisme biedt kansen
VVV Zuid-Limburg heeft begin september een Inspiratiesessie over Duurzaam Toerisme georganiseerd voor bestuurders en beleidsmakers. De groeiende markt van duurzaam toerisme laat zien dat ‘het groener worden’ van de sector niet alleen een maatschappelijke of klimaatgerelateerde noodzaak heeft. Uit onderzoek blijkt dat 11% van de Europese vakantiegangers kiest voor een duurzame bestemming. Groene verblijfsaccommodaties krijgen bovendien overwegend meer positieve waarderingen van gasten. Duurzaam toerisme is ook beter voor de regio: het accent verschuift van massaal, snel, goedkoop en belastend naar een langzamere, kwalitatief hoogwaardige vorm van toerisme, die bovendien veel aangenamer is voor de inwoners. Ook in Zuid-Limburg doen zich kansen voor om in te spelen op de toenemende behoefte aan duurzame, kwalitatief hoogwaardige vakantiebestemmingen. Maar om die kansen te benutten, is er wel een gezamenlijke, programmatische aanpak nodig.
Volgens VVV-directeur Anya Niewierra is een gezamenlijk DNA het nog ontbrekende fundament voor de ontwikkeling van een duurzame toeristisch-recreatieve sector in Zuid-Limburg. Te denken valt hierbij aan de verdere promotie van streekproducten, nóg meer inhoud geven aan het predicaat CittaSlow, dat enkele gemeenten al mogen dragen en meer aandacht voor de taal en tradities, het rijke verleden, de Maas en natuurlijk het internationale, Europese karakter. Deputé Eric Geurts (Toerisme, Provincie Limburg) ziet hierin aanleiding voor de start van een gezamenlijk proces, waarbij het gaat om het toerisme, de economie én de leefbaarheid. Provincie Limburg wil daar een leidende rol in nemen. Meer informatie hierover wordt vertrekt door Yvonne Kokkelkoren, beleidsmedewerker Economie en Innovatie bij de provincie Limburg, tel 043 - 389 72 17 of via mail:
y.kokkelkoren@prvlimburg.nl.

Vrijwilligers gezocht voor bemensing expositie Romeins verleden
In de voormalige bibliotheek van Bocholtz (Wilhelminastraat 17) was de afgelopen zomermaanden op de zondagen een expositie te bekijken over het Romeins verleden. Deze expositie zal gedurende de wintermaanden gesloten zijn. Voor de openstelling in 2019 (vanaf Pasen) worden vrijwilligers gezocht, die interesse hebben in de (Romeinse) geschiedenis van de eigen woonplaats en daar graag over vertellen. De expositie omvat onder meer: de replica van de askist (sarcofaag) van Simpelveld en de originele askist van Bocholtz. Tevens is een aantal Romeinse vondsten, die vlakbij de askist van Bocholtz gevonden zijn, te bewonderen. Op een aantal panelen wordt aan de hand van foto’s van vondsten en tekeningen tekst en uitleg gegeven over hoe de Romeinen hier leefden en werkten. Hebt u interesse, meld u zich dan aan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail:
r.scheren@simpelveld.nl

Terugblik grote zomerevenementen
Op 20 juli was de karavaan van het TV- en radioprogramma ‘Tour de L1mbourg’ voor de derde keer te gast in de gemeente Simpelveld. De locatie voor de TV-opnamen was dit jaar dezelfde als van de eerste editie: Hoeve Overhuizen in Bocholtz. Wilt u het TV-programma van 20 juli jl. terugzien, dat kan via deze
link.

Op zondag 19 augustus vond de tweede editie plaats van de ‘MTB 'Steamrace' rondom het station van Simpelveld. Met name de jeugdige deelnemers leefden zich uit op het uitgezette parcours. Er waren twee parcoursen uitgestippeld; een voor de schoolgaande jeugd en een voor de family ride. Kijk hier (onderaan pagina) voor een video-impressie van de eerste editie in 2017.

Op zondag 2 september is de tweede editie gehouden van de Zommertref in hartje Bocholtz. Ook dit keer was het weer een mengeling van allerlei stands, presentaties en live muziek. De ondernemers hebben voor een gevarieerd programma gezorgd en hebben laten zien dat het nog steeds goed toeven is in Bocholtz.

Gedurende 2 weekends in september, op 15/16 en 22/23 september, vond in Simpelveld de uitvoering plaats van The Passion ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Pisters. Klik hier voor een nabeschouwing van dit evenement.

Op vrijdag 28 september was Simpelveld weer omgetoverd tot Sprookjesstadje. Jong en oud konden ’s avonds zo’n 25 sprookjesacts bewonderen tijdens het Sprookjesevenement. Kijk hier en hier voor een impressie.

Tijdens de Nationale Archeologiedagen, van 12 t/m 14 oktober jl., was er een programma in de kern Bocholtz om het Romeins verleden in de kijker te plaatsen. Op de vrijdag zijn 2 klassen, groepen 5 en 6 van de Basisschool Bocholtz door een gids rondgeleid die vertelde over wat de Romeinen hier zoal ondernamen, hoe ze leefden, wat ze verbouwden en aten. Ook werd de leerlingen verteld hoe een metaaldetector werkt. Op de zaterdagmiddag konden kinderen van 8-12 jaar onder begeleiding met een metaaldetector op een akker op zoek gaan naar verborgen schatten. Op de zaterdag en de zondag was er een wandelarrangement onder leiding van een gids door de Romeinse Vallei, vertrekkend vanaf horecagelegenheid D’r Aowe Kino. Daar was tevens als primeur de Villa Vlengendaal Experience te beleven met een Virtual Reality-bril. Op de zondag was ook de expositie over het Romeins verleden in de voormalige bibliotheek geopend. Kinderen konden hier een prijsvraag invullen. In totaal hebben 85 personen deelgenomen aan de diverse programmaonderdelen.

 

 

Evenementen
Noteer de data van deze

evenementen alvast in
uw agenda!

'Sfeer' in Hoeve Scholtissenhof - 29 november 2018
Wintertref Bocholtz - 15 december 2018 18-22 uur icm feestelijke
  ingebruikname Kerstverlichting

Kerstkribkeswandelingen - 21 december 2018  t/m 6 januari 2019
Kerst Expres De Miljoenenlijn - 22 t/m 31 december 2018

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl?
En vergeet niet de
Facebookpagina te liken en de berichten te delen! Op deze manier krijgt toeristisch Simpelveld meer bekendheid!

Inschrijven op deze nieuwsbrief