Nieuwsbrief herfst 2016

U bent hier

 Nieuwsbrief  16-11-2016

 

Wij heten u als lezer van de nieuwsbrief van Toeristisch Simpelveld van harte welkom.

Per seizoen houden wij u als (toeristische) ondernemers in gemeente Simpelveld op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

IBA-Workshops Herinrichting Stationslocatie Simpelveld
Op 31 oktober en 1 november jl. zijn er in het gemeentehuis van Simpelveld workshops gehouden over de toekomst van de IBA-locatie rondom het station van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM).

Lees verder

Brainstormsessie ondernemers - Plan van Aanpak Romeins Verleden
Sprinthills en IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) hebben in opdracht van gemeente Simpelveld een plan van aanpak opgesteld met als titel ‘Simpelveld in de sporen van het Romeins Verleden’.

Lees verder

Project Romeins Villalandschap
In het kader van IBA International Academy is er in samenwerking met de RWTH Aachen University een project gestart om het Romeins Villalandschap zichtbaar te maken en strategieën te bedenken voor grensoverschrijdende en revitaliserende thema’s in het grensgebied van Nederland, Duitsland en België.

Lees verder

Bestrijden winkelleegstand centrum Bocholtz
De stichting Streetwise is actief bezig met het zoeken naar een nieuwe invulling voor leegstaande winkelpanden in de kern Bocholtz.

Lees verder

Realisatie fietsverbinding Simpelveld - Aken
In juni 2016 vond de presentatie plaats van de plannen voor realisatie van een fietsverbinding langs het spoor van de Miljoenenlijn, die aansluit op de populaire Vennbahn-fietsroute. De
presentatie is inmiddels aangepast aan de laatste stand van zaken.

Lees verder

Deelname aan Nationale Archeologiedagen 2016
Tijdens het weekend van 14 t/m 16 oktober jl. vond de tweede editie plaats van de Nationale Archeologiedagen. Provincie Limburg is sinds dit jaar officieel partner van Stichting Nationale Archeologiedagen.

Lees verder

Vlaggen Parkstad Limburg Wereldtoerismeprijs
Als follow up op de toekenning van de Wereldprijs Toerisme aan Parkstad Limburg, zijn onder andere vlaggen en banieren ontwikkeld, uiteraard met daarop het nieuwe logo.

Lees verder

Tour de L1mbourg ook te gast in 2017
In juli 2016 was de karavaan van het TV- en radioprogramma ‘Tour de L1mbourg’ te gast in de gemeente Simpelveld.

Lees verder

Sprookjesevenement
Op vrijdag 21 oktober jl. vond de eerste lustrumeditie van het Sprookjesevenement plaats, georganiseerd door de Stichting Culturele Evenementen Simpelveld/Bocholtz in samenwerking met Puur Weijers & Weijers

Lees verder

Evenementen 2016-2017
Noteer de data van deze

evenementen alvast in uw agenda!

Kerstshow bij Hoeve Scholtissenhof  in Bocholtz - 15 november t/m 23 december 2016
Kerstkribkeswandelingen door Bocholtz, Simpelveld en Orsbach (D)  -  23 december t/m 6 januari 2017
Expositie ‘Zo leefden de Romeinen in Bocholtz en Simpelveld in de voormalige Bibliotheek (Wilhelminastraat 17) in Bocholtz  - 16 en 19 november en 4, 14 en 17 december 2016, telkens van 13-17 uur (op woensdagen o.a. workshops voor de kids)
Kerstexpres ZLSM -  station Simpelveld - 10 t/m 31 december 2016
Romeins Festival Sempervivetum -  7, 8 en 9 juli 2017

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl?
En vergeet niet de
Facebookpagina te liken en de berichten te delen! Op deze manier krijgt toeristisch Simpelveld meer bekendheid!